KOMPLEKSOWE REGULOWANIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI

Badanie stanu prawnego nieruchomości

Przeprowadzam szczegółową analizę, identyfikując wszelkie potencjalne ryzyka i problemy związane z prawem własności. Przedstawiam rozwiązanie uregulowania prawa własności poprzez uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości lub też porządkuję prawo własności w sytuacji, gdy przez lata nie dokonano wpisu nowych właścicieli. Zakładam i porządkuję istniejące księgi wieczyste.

Procesy transakcyjne

Doradzam i asystuję w procesie kupna, sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości, dbając o prawidłową dokumentację i zabezpieczając interesy klienta. Opiniuję umowę sprzedaży, weryfikuję dokumenty własności i bezpieczeństwo nabycia nieruchomości.

Rozstrzyganie sporów

W razie konfliktów związanych z nieruchomościami, reprezentuję klientów przed sądem i podejmujemy działania mające na celu skuteczne rozwiązanie sprawy. Reprezentuję klientów w różnych sprawach sądowych począwszy od zasiedzenia, działu spadku, podziale majątku i innych sprawach związanych z nieruchomościami, po uzgadnianie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w przypadku błędnych wpisów.

Przygotowywanie i opiniowanie umów

Tworzę precyzyjne i zgodne z prawem umowy dotyczące nieruchomości, chroniące prawa i obowiązki wszystkich stron transakcji. Opiniuję i analizuję umowy pod kontem korzyści i zagrożeń dla klienta, proponuję rozwiązania. W kręgu moich usług są umowy o dział spadku, podział majątku, umowy dzierżawy, najmu, deweloperska, rezerwacyjna i cały szereg innych. Opiniuję również umowy, które muszą być zawarte w formie aktu notarialnego.

Zmiany prawa własności

Pomagam w procesach związanych z przeniesieniem prawa własności, od spraw spadkowych po podziały majątkowe.

Zaufaj mojemu doświadczeniu, zwłaszcza, że do każdej sprawy podchodzę z pełnym zaangażowaniem. Zapewniam skuteczne i profesjonalne usługi, dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Pomagam osobom fizycznym, deweloperom, przedsiębiorcom, osobom zamieszkałym w Polsce i za granicą. 

 

porady prawne zdalne: adwokat.witkowska@gmail.com

tel. 507 823 331