Terminy zasiedzenia na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci

Zasiedzenie jest jednym ze sposobów nabycia nieruchomości. Do zasiedzenia dochodzi, gdy zostaną spełnione przesłanki: samoistnego posiadania i upływu czasu oznaczonego w ustawie.

W tym artykule omówię jak na przestrzeni ostatnich lat wyglądały terminy zasiedzenia decydujące o samym zasiedzeniu i o dniu w jakim doszło do nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia.

Nabycie nieruchomości może nastąpić w tzw. dobrej lub w złej wierze. Z dobrą wiarą mamy do czynienia niezwykle rzadko i zachodzi ona wówczas, gdy posiadacz jest w usprawiedliwionym przeświadczeniu, że nieruchomość stanowi jego własność np. została zawarta umowa darowizny, ale z pewnych powodów jest nieważna (nie dotyczy to nieprawidłowej formy umowy), przez co nie doszło do skutecznego przeniesienia własności. Przy zasiedzeniu stosuje się domniemanie dobrej wiary (art. 7 kc).

[dropshadowbox align=”none” effect=”curled” width=”auto” height=”” background_color=”#e1fcd8″ border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]„Osoba, która weszła w posiadanie nieruchomości na podstawie umowy mającej na celu przeniesienie własności, zawartej bez zachowania formy aktu notarialnego, nie jest samoistnym posiadaczem w dobrej wierze.” (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 1991 r., sygn. akt III CZP 108/91)[/dropshadowbox]

Ze złą wiarą mamy do czynienia, gdy zasiadujący uważa siebie za właściciela nieruchomości, ale ma świadomość albo obiektywnie może przypuszczać, że formalnie takim właścicielem nie jest. Również ze złą wiarą mamy do czynienia, gdy posiadacz uważa siebie za właściciela nieruchomości, ale jego przeświadczenie jest obiektywnie nieusprawiedliwione. Ze złą wiarą mamy do czynienia, gdy np. doszło do nabycia nieruchomości w zwykłej formie pisemnej.

Na przestrzeni ostatnich lat terminy zasiedzenia kształtowały się następująco:

1.01.1947 r. do 1.01.1965 r. – dobra wiara – 20 lat, zła wiara – 30 lat

1.01.1965 r. do 1.10.1990 r. – dobra wiara – 10 lat, zła wiara – 20 lat

Od 1.10.1990 r. – do dziś – dobra wiara – 20 lat, zła wiara – 30 lat

UWAGA! Do 1.10.1990 roku nie można było zasiedzieć nieruchomości Skarbu Państwa. Od 1.10.1990 roku możliwym jest zasiedzenie takich nieruchomości z opcją doliczenia okresu posiadania nieruchomości państwowej sprzed 1.10.1990 r., ale nie więcej niż 1/2 aktualnego okresu zasiedzenia. Wobec powyższego, osoba posiadająca samoistnie nieruchomość Skarbu Państwa, jeżeli przed 1.10.1990 roku zasiadywała nieruchomość w złej wierze przez minimum 15 lat, może wnosić o stwierdzenie zasiedzenia takiej nieruchomości na dzień 1.10.2005 roku.

Ocena przesłanek zasiedzenia i terminu zasiedzenia jest rzeczą skomplikowaną. W tej mierze zalecam konsultację z adwokatem, najlepiej specjalizującym się w sprawach cywilnych.


autor: adwokat Ewelina Witkowska – Kowalczuk

e-mail: adwokat.witkowska@gmail.com

UWAGA! Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, nie może być traktowany jako porada prawna, opinia prawna. Każda sprawa jest inna i przed podjęciem działań prawnych, zaleca się konsultację z adwokatem, który uwzględni wszystkie indywidualne okoliczności danej sprawy.

UWAGA 2! Informacje i stan prawny opisany w artykule są aktualne na dzień jego sporządzenia.

Podziel się z innymi

Komentarz “Terminy zasiedzenia na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 + siedemnaście =