Budowa domu na nieruchomości małżonka

Planujesz budowę domu na nieruchomości małżonka? To dość często spotykana sytuacja, która może rodzić pewne komplikacje prawne, zwłaszcza w kontekście wspólności majątkowej małżonków. W tym artykule wyjaśnię, na co warto zwrócić uwagę, jakie są konsekwencje prawne oraz jak wygląda procedura dochodzenia zwrotu nakładów.
W małżeństwie, gdzie obowiązuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, większość nabytych w trakcie trwania małżeństwa składników majątkowych wchodzi do wspólnoty majątkowej. Do wyjątków należy np. nieruchomości nabyte przez małżonka wskutek darowizny, o ile darczyńca nie postanowił, że nieruchomość jest darowana do majątku wspólnego małżonków. Do majątku wspólnego nie wchodzi też nieruchomość nabyta przed zawarciem związku małżeńskiego, chyba, że właściciel rozszerzył wspólność majątkowo małżeńską na tę nieruchomość.

Continue reading