Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania zawartej na czas nieoznaczony. Twardy orzech do zgryzienia. cz. II – najemca

blokPrzebrnęliśmy przez możliwość wypowiedzenia najmu mieszkania przez właściciela, zatem czas zająć się możliwością wypowiedzenia najmu przez najemcę. Ustawodawca dużo łagodniej potraktował w tej materii najemców, nadając im szersze uprawnienia niż właścicielom mieszkań.

Ustawa o ochronie praw lokatorów nie zawiera przepisów o wypowiedzeniu umowy najmu ze strony najemcy. Oznacza to, że najemcę wiążą przepisy Kodeksu cywilnego.

Najemca ma dwa warianty wypowiedzenia umowy najmu mieszkania:

  1. wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia,
  2. wypowiedzenie umowy z zachowaniem umownych albo (w razie ich braku) ustawowych terminów wypowiedzenia.

Continue reading

Umowa najmu mieszkania ustnie, czy na piśmie?

DVE0MEACPSPrzeglądając fora internetowe, doszłam do wniosku, że zagadnieniem, które rodzi szereg pytań jest najem mieszkania. Kontrowersje wychodzą głównie od strony najemców (czyli osób, które używają lokalu), ale nie brakuje także wątpliwości po stronie wynajmujących (tj. osób oddających lokal do używania).

W tym artykule postaram się wyjaśnić, w jakiej formie najlepiej zawrzeć umowę najmu.

 

Continue reading