Umowa przedwstępna, deweloperska, rezerwacyjna

Na rynku nieruchomości poza umową sprzedaży występują także inne umowy, albo poprzedzające zawarcie zasadniczej umowy, albo przenoszące własność nieruchomości, która ma zostać dopiero wybudowana. Do najczęściej występujących umów należą: umowa przedwstępna, umowa deweloperska i umowa rezerwacyjna.

Continue reading