Droga konieczna w mieście?

H9VZ3EATH3Wyobraźmy sobie następującą sytuację: na nieruchomości w latach 60- tych zostały wybudowane dwie kamienice (1 i 2), przy czym w Kamienicy 2 jest wąska i niska brama dojazdowa. Pomiędzy tymi kamienicami od strony wewnętrznej jest podwórko, na którym stoją m. in. kontenery na śmieci, zatem konieczny jest wjazd na podwórko chociażby po to, aby opróżnić kontenery. Dotychczas wjazd na nieruchomość X (N: X) był możliwy przez wjazd na nieruchomości Y (N: Y)- była to nieformalna droga, na której wybudowano Kamienicę (3). Mieszkańcy kamienicy 1 zostali pozbawieni możliwości dojazdu. Właściciel nieruchomości Y zakazał przejazdu przez nieruchomość, wskazując, że możliwy jest dojazd do nieruchomości przez bramę znajdującą się w Kamienicy 2. Czy mimo to, właściciele nieruchomości X mogą domagać się ustanowienia drogi koniecznej przez nieruchomość Y?

Continue reading

Nieruchomość sąsiadująca z drogą publiczną, a możliwość ustanowienia drogi koniecznej

3D2ENV299DWłaściciel nieruchomości A, mimo że jego działka przylega bezpośrednio do drogi publicznej żąda ustanowienia drogi koniecznej na działce B, czy jest do tego uprawniony?

Wskazany temat szczerze powiedziawszy rodzi w doktrynie i w orzecznictwie szereg (dla mnie zrozumiałych) kontrowersji. Skoro ktoś ma bezpośredni dostęp do drogi, to po co mu droga konieczna?! Otóż jak już się wielokrotnie przekonałam życie pisze przeróżne scenariusze…

Continue reading

Droga konieczna ciekawostki i pytania

K76O3AV7WHDrogę konieczną można ustanowić na prawie użytkowania wieczystego albo na rzecz użytkownika wieczystego (uchwała SN z 22 października 1968 roku, III CZP 98/68)

Droga konieczna nie może być ustanowiona na nieruchomości podzielonej do korzystania między współwłaścicielami (quoad usum). Ten stosunek prawny może być ustanowiony wyłącznie pomiędzy właścicelami różnych nieruchomości.

pytania:

  • Co stanie się z drogą konieczną jeżeli zmieni się właściciel działki przez którą mam ustanowioną drogę konieczną?

Continue reading