Jak sprzedać las po zmianie przepisów

Według danych GUS za 2015 rok udział powierzchni gruntów leśnych w powierzchni lądowej kraju wynosi aż 31 %, z czego ponad 80 % stanowi własność publiczną. Zeszłoroczne zmiany przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach, przyznają Lasom Państwowym prawo pierwokupu (od 30 kwietnia 2016 r.), co tym bardziej sprzyja powiększeniu publicznych areałów. Co zatem przeciętny Kowalski musi wiedzieć o zbyciu lasu i jak to wygląda?

Continue reading