Podział do korzystania quoad usum

ZNDH931H8NSytuacją idealną byłoby, gdyby każdy z nas był właścicielem całej nieruchomości, samodzielnie o niej decydował, rozporządzał, dzielił i wykonywał szereg innych uprawnień. Niestety nie zawsze mamy taki komfort, bo jesteśmy współwłaścicielami. Niewątpliwie współwłasność powoduje ograniczenia naszych praw oraz często rodzi mnóstwo konfliktów. Czy w takiej sytuacji zawsze koniecznym jest zniesienie współwłasności?

Otóż na szczęście nie! Możemy podzielić nieruchomość do wyłącznego korzystania. Co to właściwie oznacza?

Continue reading

Droga konieczna ciekawostki i pytania

K76O3AV7WHDrogę konieczną można ustanowić na prawie użytkowania wieczystego albo na rzecz użytkownika wieczystego (uchwała SN z 22 października 1968 roku, III CZP 98/68)

Droga konieczna nie może być ustanowiona na nieruchomości podzielonej do korzystania między współwłaścicielami (quoad usum). Ten stosunek prawny może być ustanowiony wyłącznie pomiędzy właścicelami różnych nieruchomości.

pytania:

  • Co stanie się z drogą konieczną jeżeli zmieni się właściciel działki przez którą mam ustanowioną drogę konieczną?

Continue reading