Skutki i kontrowersje wokół ustawy o obrocie ziemią rolną.

FK49O6KJ97Minął ponad miesiąc od wejścia w życie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmiany niektórych innych ustaw, w tym ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Nowe przepisy docelowo miały uchronić rolników przed wykupem ziemi przez obcokrajowców i windowaniu jej cen. Dotychczas często nieruchomości rolne kupowały zagraniczne firmy przez podstawione osoby tzw. słupy. Tymczasem w praktyce zmiana i zaostrzenie przepisów zrodziła nowe, istotne problemy.

Continue reading