Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania zawartej na czas nieoznaczony. Twardy orzech do zgryzienia. cz. II – najemca

blokPrzebrnęliśmy przez możliwość wypowiedzenia najmu mieszkania przez właściciela, zatem czas zająć się możliwością wypowiedzenia najmu przez najemcę. Ustawodawca dużo łagodniej potraktował w tej materii najemców, nadając im szersze uprawnienia niż właścicielom mieszkań.

Ustawa o ochronie praw lokatorów nie zawiera przepisów o wypowiedzeniu umowy najmu ze strony najemcy. Oznacza to, że najemcę wiążą przepisy Kodeksu cywilnego.

Najemca ma dwa warianty wypowiedzenia umowy najmu mieszkania:

  1. wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia,
  2. wypowiedzenie umowy z zachowaniem umownych albo (w razie ich braku) ustawowych terminów wypowiedzenia.

Continue reading