Podział majątku wspólnego w rozwodzie

podział majątku w rozwodzie

 

Bardzo często osoby stojące przed widmem rozwodu w pierwszej kolejności zaczynają rozmowę od kwestii majątkowych. Część osób nawet żyje w świadomości, że równocześnie z rozwodem sąd dzieli także majątek. Co do zasady tak nie jest, ale czy jest to niemożliwe? Continue reading