Podział do korzystania quoad usum

ZNDH931H8NSytuacją idealną byłoby, gdyby każdy z nas był właścicielem całej nieruchomości, samodzielnie o niej decydował, rozporządzał, dzielił i wykonywał szereg innych uprawnień. Niestety nie zawsze mamy taki komfort, bo jesteśmy współwłaścicielami. Niewątpliwie współwłasność powoduje ograniczenia naszych praw oraz często rodzi mnóstwo konfliktów. Czy w takiej sytuacji zawsze koniecznym jest zniesienie współwłasności?

Otóż na szczęście nie! Możemy podzielić nieruchomość do wyłącznego korzystania. Co to właściwie oznacza?

Continue reading