Odwilż w obrocie ziemią rolną

Dnia 27 maja 2019 roku Prezydent podpisał Ustawę z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia. Jest to długo wyczekiwana zmiana, która pozwoli wyjść z patowych sytuacji w szczególności w sprawach o dział spadku, zniesienie współwłasności i podział majątku, gdy nie odbywa się między osobami bliskimi w rozumieniu ustawy – a to przypadek częsty.

Continue reading

Skutki i kontrowersje wokół ustawy o obrocie ziemią rolną.

FK49O6KJ97Minął ponad miesiąc od wejścia w życie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmiany niektórych innych ustaw, w tym ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Nowe przepisy docelowo miały uchronić rolników przed wykupem ziemi przez obcokrajowców i windowaniu jej cen. Dotychczas często nieruchomości rolne kupowały zagraniczne firmy przez podstawione osoby tzw. słupy. Tymczasem w praktyce zmiana i zaostrzenie przepisów zrodziła nowe, istotne problemy.

Continue reading