Jak sprzedać las po zmianie przepisów

Według danych GUS za 2015 rok udział powierzchni gruntów leśnych w powierzchni lądowej kraju wynosi aż 31 %, z czego ponad 80 % stanowi własność publiczną. Zeszłoroczne zmiany przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach, przyznają Lasom Państwowym prawo pierwokupu (od 30 kwietnia 2016 r.), co tym bardziej sprzyja powiększeniu publicznych areałów. Co zatem przeciętny Kowalski musi wiedzieć o zbyciu lasu i jak to wygląda?

Continue reading

Droga konieczna w mieście?

H9VZ3EATH3Wyobraźmy sobie następującą sytuację: na nieruchomości w latach 60- tych zostały wybudowane dwie kamienice (1 i 2), przy czym w Kamienicy 2 jest wąska i niska brama dojazdowa. Pomiędzy tymi kamienicami od strony wewnętrznej jest podwórko, na którym stoją m. in. kontenery na śmieci, zatem konieczny jest wjazd na podwórko chociażby po to, aby opróżnić kontenery. Dotychczas wjazd na nieruchomość X (N: X) był możliwy przez wjazd na nieruchomości Y (N: Y)- była to nieformalna droga, na której wybudowano Kamienicę (3). Mieszkańcy kamienicy 1 zostali pozbawieni możliwości dojazdu. Właściciel nieruchomości Y zakazał przejazdu przez nieruchomość, wskazując, że możliwy jest dojazd do nieruchomości przez bramę znajdującą się w Kamienicy 2. Czy mimo to, właściciele nieruchomości X mogą domagać się ustanowienia drogi koniecznej przez nieruchomość Y?

Continue reading