Kupno nieruchomości z hipoteką, czy bezpieczne?

ładny 5Często na rynku nieruchomości oferowane są mieszkania obciążone hipoteką. Wówczas potencjalni nabywcy zastanawiają się, czy podjąć ryzyko zakupu takiego mieszkania oraz jak zabezpieczyć swoje interesy i uchronić przed ewentualnymi roszczeniami wierzyciela, czyli banku.

Continue reading