Droga konieczna w mieście?

H9VZ3EATH3Wyobraźmy sobie następującą sytuację: na nieruchomości w latach 60- tych zostały wybudowane dwie kamienice (1 i 2), przy czym w Kamienicy 2 jest wąska i niska brama dojazdowa. Pomiędzy tymi kamienicami od strony wewnętrznej jest podwórko, na którym stoją m. in. kontenery na śmieci, zatem konieczny jest wjazd na podwórko chociażby po to, aby opróżnić kontenery. Dotychczas wjazd na nieruchomość X (N: X) był możliwy przez wjazd na nieruchomości Y (N: Y)- była to nieformalna droga, na której wybudowano Kamienicę (3). Mieszkańcy kamienicy 1 zostali pozbawieni możliwości dojazdu. Właściciel nieruchomości Y zakazał przejazdu przez nieruchomość, wskazując, że możliwy jest dojazd do nieruchomości przez bramę znajdującą się w Kamienicy 2. Czy mimo to, właściciele nieruchomości X mogą domagać się ustanowienia drogi koniecznej przez nieruchomość Y?

Continue reading