Kolejna ważna zmiana – odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Kolejną zmianą z zakresu prawa spadkowego jest możliwość odrzucenia spadku w imieniu małoletniego dziecka. Dotychczas, aby odrzucić spadek w imieniu małoletniego syna, czy córki, koniecznym było uzyskanie zgody sądu. Wiązało się to z dodatkowymi czynnościami, a także kosztami. Aktualna zmiana przepisów upraszcza tę drogę. Continue reading

Zmiany w dziedziczeniu – ograniczenie kręgu spadkobierców

Prezydent Andrzej Duda w dniu 4 sierpnia 2023 r. podpisał Ustawę z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczą trzech istotnych aspektów spadkowych. Continue reading

Spis inwentarza

spis inwentarza adwokat

Z chwilą śmierci spadkodawcy jego prawa i obowiązki majątkowe przechodzą na  spadkobierców ustawowych lub testamentowych. Nie zawsze mamy wiedzę jakie nieruchomości zmarły pozostawił po sobie w spadku.  Najbardziej powszechnym rozwiązaniem tego problemu jest sporządzenie spisu inwentarza. Continue reading

dziedziczenie nieruchomości

Dziedziczenie nieruchomości

dziedziczenie ustawowe

Wraz ze śmiercią właściciela nieruchomości jej własność przechodzi na spadkobierców. W prawie polskim wyróżniamy dziedziczenie ustawowe i testamentowe – w zależności, czy spadkodawca pozostawił testament, czy też nie. Niezbędnym jest uregulowanie dziedziczenia, aby móc wpisać swoje uprawnienie do księgi wieczystej i wówczas rozporządzać nieruchomością w dowolny sposób.

Continue reading

Czy wojsko może zabrać nieruchomość?

 

Ostatnio słyszymy o sytuacjach, że wojsko gromadzi informacje o pojazdach, które mogą być przydatne w okresie stanu nadzwyczajnego, np. wojny. Nie jest to sytuacja nowa i dzieje się tak od wielu lat. Warto postawić pytanie, czy wojsko może zająć też nasze nieruchomości? Continue reading

Nieruchomość bez księgi wieczystej

 

Ostatnio na forum internetowym byłam świadkiem zagorzałej wymiany zdań dot. księgi wieczystej. Jedna osoba zapytała co zrobić kiedy nieruchomość, którą chciałaby nabyć nie ma księgi wieczystej. Pod wpisem, jedna z pań kategorycznie twierdziła, że to niemożliwe, żeby nie było księgi wieczystej i trzeba dokładnie wypytać sprzedawcę, bo musi być kw. Otóż pani udzielająca odpowiedzi bardzo się myliła, nieruchomość bez księgi wieczystej jak najbardziej jest możliwa. Continue reading