Program „Mieszkanie dla młodych”, jako pomoc w nabyciu własnego M.

blk

Z danych Ministerstwa Rozwoju wynika, że do 20 listopada 2015 r. BGK wypłacił łącznie 582 mln zł finansowego wsparcia na 25 142 wnioski. Powyższe oznacza, że program- co nie dziwi- cieszy się dużym zainteresowaniem. Warto zatem przyjrzeć się temu bliżej, bowiem program niestety został rozpisany tylko do 2018 roku.

Program „Mieszkanie dla młodych” w skrócie MDM jest to program rządowym, którego celem jest m. in. pomoc w sfinansowaniu zakupu własnego mieszkania na rynku pierwotnym lub wtórnym.

[dropshadowbox align=”none” effect=”curled” width=”auto” height=”” background_color=”#d7efb0″ border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na: 1) zakup mieszkania, 2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.[/dropshadowbox]

Niestety nie każdy może sobie pozwolić na skorzystanie z tego dofinansowania, bowiem otrzymanie dotacji jest obwarowane licznymi warunkami.

1. wniosek o dofinansowanie wkładu własnego może być złożony najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym nabywca ukończył 35 lat, zatem największe szczęście mają osoby urodzone w styczniu, bowiem zyskają dodatkowy rok na ubieganie się o dofinansowanie; poza tym, w przypadku, gdy o dofinansowanie ubiegają się małżonkowie, liczy się wiek młodszego z nich,

2. nabywca do dnia ustanowienia lub przeniesienia na jego rzecz własności mieszkania nie był:

        a) właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

b) osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,

c) właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

       Jeżeli o dofinansowanie ubiegają się małżonkowie, warunki te dotyczą obojga z nich.

3. Jeżeli nabywca ubiegający się o przyznanie dofinansowania wkładu własnego jest najemcą lokalu mieszkalnego, innego niż mieszkanie lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, zobowiązuje się on do:

a) rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego,

b) zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i                     opróżnienia tego lokalu,

         – w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania,

4. Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone w odniesieniu do mieszkania, jeżeli:

I.) mieszkanie służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych nabywcy (co oznacza, że docelowo mieszkanie nie może być zakupywane np. pod najem),

II.) powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza odpowiednio:

     a) 75 m2 dla lokalu mieszkalnego i 100 m2 dla domu jednorodzinnego,

     b) 85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2 dla domu jednorodzinnego – dla rodzin wielodzietnych,

5. cena zakupu mieszkania lub wkład budowlany nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie oraz:

a) współczynnika 1,1 – dla nowo wybudowanego mieszkania, które jest po raz pierwszy zasiedlane przez nabywcę,

b) współczynnika 0,9 – w pozostałych przypadkach[dropshadowbox align=”none” effect=”curled” width=”auto” height=”” background_color=”#d7efb0″ border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]Średni wskaźnik przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, biorąc pod uwagę nasz region, od 1.10.2015 r: woj. podlaskie – miasto Białystok- 4 161,50 woj. podlaskie – gminy sąsiadujące z Białymstokiem- 3 883,75 woj. podlaskie – pozostałe- 3 606,00[/dropshadowbox]

6. mieszkanie jest położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rodziny wielodzietne, wychowujące przynajmniej 3 dzieci mogą kupić mieszkanie bez ograniczeń wiekowych, a kupowane mieszkanie może być kolejnym lokum, poprawiającym warunki mieszkaniowe. Co oznacza, że rodziny wielodzietne mogą skorzystać z programu celem zakupu większego mieszkania.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od stanu cywilnego i liczby posiadanych dzieci i wynosi:

  • 10 % dla singli i rodzin bezdzietnych wg. wskaźnika odzwierciedlającego przeciętne koszty budowy mieszkań w danej lokalizacji.
  • 15 % dla osób i rodzin wychowujących: jedno dziecko,
  • 20 % dla rodzin wychowujących dwoje dzieci,
  • 30 % dla rodzin wychowujących przynajmniej 3 dzieci.

[dropshadowbox align=”none” effect=”curled” width=”auto” height=”” background_color=”#dbedb7″ border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]Jeśli beneficjent programu MDM kupi mieszkanie w cenie niższej od wartości przeciętnych na danym terenie, realna pomoc państwa może pokrywać większą część ceny niż 10-30 proc.[/dropshadowbox]

przykład:

Małżeństwo bez dzieci kupuje mieszkanie na rynku wtórnym od spółdzielni, o powierzchni użytkowej 59,40 m² (maksymalna powierzchnia użytkowa nabywanej nieruchomości to 75 m²), obliczenia na przykładzie miasta Białystok

dane do obliczania:

pow.- 59,40 m2,

pow. do celów wyliczeń*- 50 m2

współczynnik- 4 161,50

% dofinansowania- 10%

c- maksymalna cena zakupu oblicz. jako iloczyn współczynnika i wskaźnika- 4,161,50*0,9= 3.745,35

* powierzchnia do jakiej obliczana jest wysokość dofinansowania wkładu własnego jeżeli jest do 50m² ma tą sama wartość co powierzchnia użytkowa nabywanej nieruchomości ,jeżeli powierzchnia użytkowa jest większa niż 50 m² to przyjmuje stałą wartość wynoszącą 50m²

maksymalna cena nieruchomości: iloczyn c i powierzchnia- 3.745,35*59,40= 222.473,79 zł

wysokość dofinansowania wkładu własnego:

wskaźnik*powierzchnia do celów wyliczeń*% dofinansowania= dofinansowanie

4 161,50*50 m2*10%= 20.807,50 zł

podsumowanie: Małżeństwo z Białegostoku kupujące mieszkanie ze spółdzielni, o pow. 59,40 m2, może je nabyć za maksymalną cenę 222.473,79 zł, otrzymując dofinansowanie w kwocie 20.807,50 zł. 

Jak wynika z danych Ministerstwa Rozwoju, dotychczas średnia powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nabywanego w programie to 53,15 m², a jego cena to 228,1 tys. zł. Być może w skali całej ceny dofinansowanie stanowi niewielką część, ale jak to się mówi: dają, to trzeba brać! 😉

Podziel się z innymi

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwa × dwa =