Zniesienie współwłasności a podatek od czynności cywilnoprawnych

Po niekiedy długim postępowaniu o zniesienie współwłasności nieruchomości, ucieszeni, że wreszcie koniec, nagle zderzamy się z rzeczywistością skarbową. Wiele osób bowiem zapomina o obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Kogo, w jakiej kwocie i w jakim terminie obciąża obowiązek zapłaty PCC postaram się omówić w niniejszym artykule.

 W Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, art. 1, został przedstawiony katalog czynności prawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wśród tych czynności są orzeczenia sądowe (także umowy, ale w ich przypadku o obowiązku tym uprzedza notariusz), których przedmiotem jest dokonanie zniesienia współwłasności, ALE tylko w zakresie spłat i dopłat. Co to oznacza?

Otóż, górną granicą podstawy opodatkowania zazwyczaj jest wysokość zasądzonej spłaty lub dopłaty .

[dropshadowbox align=”none” effect=”curled” width=”auto” height=”” background_color=”#f2e496″ border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]Przykład 1: X i Y są współwłaścicielami po ½ działki o wartości 200.000 zł. Sąd przyznają działkę na wyłączną własność X. W takim stanie X zobowiązany jest spłacić Y w kwocie odpowiadającej równowartości jego udziału tj. 100.000 zł. Przedmiot opodatkowania – spłata w kwocie 100.000 zł.

Przykład 2: Dwie działki o wartości pierwsza – 100.000 zł, druga – 200.000 zł stanowią współwłasność po ½ X i Y. Sąd dokonuje zniesienia współwłasności poprzez przyznanie w całości pierwszej działki na rzecz X oraz przyznanie w całości drugiej działki na rzecz Y. Druga działka jest bardziej wartościowa, zatem dla wyrównania, sąd zasądza dopłatę od Y na rzecz X w kwocie 50.000 zł. Przedmiot opodatkowania – dopłata w kwocie 50.000 zł. [/dropshadowbox]

ZOBOWIĄZANY DO ZAPŁATY: Podmiot nabywający rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział we współwłasności. Najprościej – osoba zobowiązana do dokonania spłaty lub dopłaty.

TERMIN ZAPŁATY PODATKU: 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia.

[dropshadowbox align=”none” effect=”curled” width=”auto” height=”” background_color=”#ccf296″ border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]UWAGA! W ustawie literalnie wskazano termin zapłaty podatku. Dla organu podatkowego nie ma znaczenia, czy sąd w orzeczeniu odroczył płatność spłaty lub rozłożył ja na raty.[/dropshadowbox]

STAWKA PODATKU: 2 % wartości rynkowej przysporzenia. Przykład 1 – 2.000 zł podatku. Przykład 2 – 1.000 zł podatku. Zaakcentować należy, że organ podatkowy będzie ustalał wartość rynkową nieruchomości i tak wyliczał przysporzenie, zatem wskazana przez nas wartość może być przez organ skarbowy zakwestionowana.

[dropshadowbox align=”none” effect=”curled” width=”auto” height=”” background_color=”#ccf296″ border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]UWAGA! W przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych nie ma znaczenia stosunek pokrewieństwa między osobami dokonującymi zniesienia współwłasności.[/dropshadowbox]

Powyższy artykuł dotyczy najprostszej sytuacji związanej ze zniesieniem współwłasności. Ustawa zawiera szereg zwolnień podmiotowych i przedmiotowych.

W zakładce wzory umieściłam wzór stosownego formularza jaki należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Skarbowym. Wzór obowiązuje na dzień 21.10.2018 r.

Podziel się z innymi

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 × 4 =