Kupujesz dom? Sprawdź nieruchomość przed zakupem!

Zakup nieruchomości to często wydatek na całe życie. W tym artykule postaram się omówić najważniejsze kwestie prawne na jakie zwrócić uwagę przed nabyciem nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym.

Kiedy już znaleźliśmy nieruchomość, która odpowiada nam cenowo, lokalizacyjnie, wizualnie, itp. czas przeanalizować jej stan prawny:

  1. Sprawdź księgę wieczystą – jest to absolutna podstawa! W księdze wieczystej ustalisz parametry nieruchomości, kto jest właścicielem nieruchomości, czy na nieruchomości są jakieś obciążenia – służebności, prawa innych osób, wpisy o toczącym się postępowaniu egzekucyjnym, HIPOTEKA, itd.
  2. Jeżeli brak księgi wieczystej, to poproś właściciela o przedstawienie wszystkich dokumentów dot. nieruchomości, W SZCZEGÓLNOŚCI dokumentu wskazującego na prawo własności, często w aktach notarialnych lub orzeczeniach sądowych są zapisane obciążenia.
  3.  Poproś o wypis z ewidencji gruntów i budynków. Zweryfikuj, czy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków.
  4. Zweryfikuj, czy nieruchomość, którą chcesz nabyć nie jest obarczona dodatkowymi wymogami do jej nabycia np. czy nie jest nieruchomością rolną podlegającą ograniczeniom w obrocie gruntami rolnymi. Szczegóły: https://www.paragrafnieruchomosci.pl/?p=291.
  5.  Sprawdź, czy osoba, która oferuje nam sprzedawaną nieruchomość jest do tego uprawniona. Dokładnie sprawdź tytuł własności zbywcy i przeanalizuj, czy nieruchomość ma uregulowany stan prawny.
  6.  Poproś o zaświadczenie, w którym będzie stwierdzone, że nikt nie jest zameldowany na nieruchomości.
  7.  Sprawdź, czy nieruchomość nie jest wynajmowana.
  8. Przeanalizuj plan zagospodarowania przestrzennego zwłaszcza pod kątem przeznaczenia sąsiednich nieruchomości, może się okazać, że nieruchomość obok nas ma przeznaczenie pod zabudowę zagrodową lub ciężki przemysł, co po pierwsze może być uciążliwe, po drugie może obniżyć wartość nieruchomości w przyszłości. Poza tym, może się okazać, że obok lub nawet w obrębie naszej nieruchomości jest planowana droga szybkiego ruchu.
  9.  Poproś o dokumentację dotyczącą budynku – pozwolenie na budowę, projekt architektoniczny, dziennik budowy, decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie budynku do użytkowania wraz z całą dokumentację z tym związaną, warto sprawdzić, czy dom został zbudowany zgodnie z projektem budowlanym.

Powyżej przedstawiłam kilka najważniejszych punktów, które należy sprawdzić przed nabyciem nieruchomości. Oczywiście każda nieruchomość jest inna i wymaga odrębnego zbadania, a także wyjaśnienia  licznych wątpliwości. Niejednokrotnie zdarza się, że nieruchomość nie ma urządzonej księgi wieczystej lub nie został uregulowany jej stan właścicielski, często nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.

Pamiętaj, że najlepszą gwarancją bezpiecznego nabycia nieruchomości jest skorzystanie z usług adwokata, który sprawdzi stan prawny nieruchomości.

autor: Adw. Ewelina Witkowska – Kowalczuk

e-mail: adwokat.witkowska@gmail.com

 

UWAGA! Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, nie może być traktowany jako porada prawna, opinia prawna. Każda sprawa jest inna i przed podjęciem działań prawnych, zaleca się konsultację z adwokatem, który uwzględni wszystkie indywidualne okoliczności danej sprawy.

UWAGA 2! Informacje i stan prawny opisany w artykule są aktualne na dzień jego sporządzenia.

Podziel się z innymi

Komentarz “Kupujesz dom? Sprawdź nieruchomość przed zakupem!

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

18 − 11 =