Droga konieczna w mieście?

H9VZ3EATH3Wyobraźmy sobie następującą sytuację: na nieruchomości w latach 60- tych zostały wybudowane dwie kamienice (1 i 2), przy czym w Kamienicy 2 jest wąska i niska brama dojazdowa. Pomiędzy tymi kamienicami od strony wewnętrznej jest podwórko, na którym stoją m. in. kontenery na śmieci, zatem konieczny jest wjazd na podwórko chociażby po to, aby opróżnić kontenery. Dotychczas wjazd na nieruchomość X (N: X) był możliwy przez wjazd na nieruchomości Y (N: Y)- była to nieformalna droga, na której wybudowano Kamienicę (3). Mieszkańcy kamienicy 1 zostali pozbawieni możliwości dojazdu. Właściciel nieruchomości Y zakazał przejazdu przez nieruchomość, wskazując, że możliwy jest dojazd do nieruchomości przez bramę znajdującą się w Kamienicy 2. Czy mimo to, właściciele nieruchomości X mogą domagać się ustanowienia drogi koniecznej przez nieruchomość Y?

Co do zasady tak! Na właścicielach nieruchomości X będzie ciążył obowiązek wykazania, że nie mają odpowiedniego dostępu do drogi publicznej. Po pierwsze należy wykazać, że brama umiejscowiona w Kamienicy 2 nie stwarza odpowiednich warunków do przejazdu śmieciarek, karetek, wozów strażackich, czy innych niezbędnych pojazdów. Ponadto w takim postępowaniu (najczęściej strona przeciwna, tzw. uczestnik postępowania) prawdopodobnie będzie domagał się przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego z zakresu budownictwa celem wydania opinii, czy istnieje możliwość przystosowania bramy do przejazdu różnorodnych pojazdów.

Jeżeli biegły w toku postępowania stwierdzi, że bez naruszania struktury budynku możliwym będzie poszerzenie, czy też podwyższenie bramy, wówczas najprawdopodobniej nasz wniosek zostanie oddalony (na właścicielu nieruchomości pozbawionej dostępu do drogi publicznej ciąży obowiązek przystosowania tej nieruchomości do korzystania w taki sposób, aby możliwy był dostęp do drogi koniecznej).

Jeżeli natomiast biegły stwierdzi, że przebudowa bramy będzie niemożliwa od strony technicznej, czy też będzie niosła za sobą  niebezpieczeństwo naruszenia struktury budynku albo jej przebudowa będzie się wiązała z ogromnymi nakładami pieniężnymi, wówczas sąd powinien uwzględnić nasz wniosek.

Droga konieczna będzie doprowadzona w taki sposób, aby w jak najmniejszym zakresie obciążyć nieruchomość Y.

Powyższe obrazuje schemat:

DROGA KONIECZNA W MIEŚCIE

 

[dropshadowbox align=”none” effect=”raised” width=”auto” height=”” background_color=”#d3eacf” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]Jest jednak jeszcze jedno ALE: droga konieczna nie będzie ustanowiona, jeżeli sami pozbawiliśmy się dostępu do drogi publicznej poprzez wybudowanie budynku na całej szerokości nieruchomości (!).[/dropshadowbox]

por. V CSK 317/10 – Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2011 r.

 

UWAGA! Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, nie może być traktowany jako porada prawna, opinia prawna. Każda sprawa jest inna i przed podjęciem działań prawnych, zaleca się konsultację z adwokatem, który uwzględni wszystkie indywidualne okoliczności danej sprawy.

UWAGA 2! Informacje i stan prawny opisany w artykule są aktualne na dzień jego sporządzenia.

Podziel się z innymi

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

osiemnaście − 5 =