Analiza umów

CEL: weryfikacja treści umowy, przedstawienie niekorzystnych zapisów i propozycje zastąpienia innymi zapisami,

Możliwość analizy umów:

– sprzedaży,

– najmu lokalu mieszkalnego,

– najmu lokalu usługowego,

– najmu powierzchni biurowej, produkcyjnej,

– podnajmu,

– deweloperskiej,

– przedwstępnej,

– rezerwacyjnej,

– dzierżawy, w tym dzierżawy pod fermy fotowoltaiczne, wiatraki,

– timesharingu.

Audyt prawny nieruchomości (Due Diligance)

CEL: ustalenie stanu prawnego nieruchomości.

W ramach czynności:

 • Analiza dokumentów własności (umowy nabycia nieruchomości, orzeczenia sądowego, decyzji administracyjnej)
 • Ustalenie obciążeń nieruchomości,
 • Weryfikacja obciążeń nieruchomości, hipotek, służebności, praw osób trzecich,
 • Sprawdzenie księgi wieczystej,
 • Analiza decyzji administracyjnych
 • Ocenę potencjalnego ryzyka związanego z nieruchomością.

Regulacja prawa własności nieruchomości

Cel: uporządkowanie prawa własności nieruchomości i księgi wieczystej

W ramach czynności:

 • ustalenie stanu prawnego nieruchomości
 • weryfikacja istnienia tytułu własności do nieruchomości,
 • w przypadku braku tytułu własności do nieruchomości analiza historii nieruchomości oraz ustalenie możliwości uzyskania tytułu prawnego do nieruchomości,
 • analiza księgi wieczystej zbioru dokumentów,
 • ustalenie następstwa prawnego i regulacja spadkobierstwa,
 • przedstawienie sposobów wyjścia ze współwłasności,
 • analiza możliwości zbycia nieruchomości,
 • przeprowadzenie spraw o: zasiedzenie, dział spadku,  uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, zniesienie współwłasności, podział majątku wspólnego, rozgraniczenie, regulacja służebności.