Nieruchomość bez księgi wieczystej

 

Ostatnio na forum internetowym byłam świadkiem zagorzałej wymiany zdań dot. księgi wieczystej. Jedna osoba zapytała co zrobić kiedy nieruchomość, którą chciałaby nabyć nie ma księgi wieczystej. Pod wpisem, jedna z pań kategorycznie twierdziła, że to niemożliwe, żeby nie było księgi wieczystej i trzeba dokładnie wypytać sprzedawcę, bo musi być kw. Otóż pani udzielająca odpowiedzi bardzo się myliła, nieruchomość bez księgi wieczystej jak najbardziej jest możliwa. Continue reading

Umowa przedwstępna, deweloperska, rezerwacyjna

Na rynku nieruchomości poza umową sprzedaży występują także inne umowy, albo poprzedzające zawarcie zasadniczej umowy, albo przenoszące własność nieruchomości, która ma zostać dopiero wybudowana. Do najczęściej występujących umów należą: umowa przedwstępna, umowa deweloperska i umowa rezerwacyjna.

Continue reading

Kupujesz dom? Sprawdź nieruchomość przed zakupem!

Zakup nieruchomości to często wydatek na całe życie. W tym artykule postaram się omówić najważniejsze kwestie prawne na jakie zwrócić uwagę przed nabyciem nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym.

Continue reading

Odwilż w obrocie ziemią rolną

Dnia 27 maja 2019 roku Prezydent podpisał Ustawę z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia. Jest to długo wyczekiwana zmiana, która pozwoli wyjść z patowych sytuacji w szczególności w sprawach o dział spadku, zniesienie współwłasności i podział majątku, gdy nie odbywa się między osobami bliskimi w rozumieniu ustawy – a to przypadek częsty.

Continue reading

Zniesienie współwłasności a podatek od czynności cywilnoprawnych

Po niekiedy długim postępowaniu o zniesienie współwłasności nieruchomości, ucieszeni, że wreszcie koniec, nagle zderzamy się z rzeczywistością skarbową. Wiele osób bowiem zapomina o obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Kogo, w jakiej kwocie i w jakim terminie obciąża obowiązek zapłaty PCC postaram się omówić w niniejszym artykule.

Continue reading

Jak sprzedać las po zmianie przepisów

Według danych GUS za 2015 rok udział powierzchni gruntów leśnych w powierzchni lądowej kraju wynosi aż 31 %, z czego ponad 80 % stanowi własność publiczną. Zeszłoroczne zmiany przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach, przyznają Lasom Państwowym prawo pierwokupu (od 30 kwietnia 2016 r.), co tym bardziej sprzyja powiększeniu publicznych areałów. Co zatem przeciętny Kowalski musi wiedzieć o zbyciu lasu i jak to wygląda?

Continue reading

Umowa deweloperska – informacje ogólne

room-1336497_640

Mimo iż od 29 kwietnia 2012 roku obowiązują dość szczegółowe przepisy regulujące umowę deweloperską, to z raportów UOKiK wynika, że deweloperzy wciąż w umowach stosują niedozwolone postanowienia umowne. Warto dopilnować by w umie znalazły się wszystkie elementy umowy deweloperskiej, w innym przypadku nie zostanie zakwalifikowana jako deweloperska, co pozbawi nas szerokiej ochrony.

Continue reading

Kupujesz mieszkanie na rynku wtórnym? Nie zapomnij sprawdzić jego stanu prawnego.

hotel-1330850_640

Zakup mieszkania często jest jedną z największych inwestycji w naszym życiu. Zanim dokonamy transakcji, aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów w przyszłości, warto dokładnie przeanalizować kwestie prawne Sprawdź co warto wiedzieć przed zakupem mieszkania z drugiej ręki.

Continue reading

Skutki i kontrowersje wokół ustawy o obrocie ziemią rolną.

FK49O6KJ97Minął ponad miesiąc od wejścia w życie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmiany niektórych innych ustaw, w tym ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Nowe przepisy docelowo miały uchronić rolników przed wykupem ziemi przez obcokrajowców i windowaniu jej cen. Dotychczas często nieruchomości rolne kupowały zagraniczne firmy przez podstawione osoby tzw. słupy. Tymczasem w praktyce zmiana i zaostrzenie przepisów zrodziła nowe, istotne problemy.

Continue reading

Umowa przedwstępna zakupu nieruchomości- co warto wiedzieć?

42F752642A

Wyobraźmy sobie sytuację, że znajdujemy idealne, przestronne, w świetnej lokalizacji mieszkanie, które jak się okazuje jest droższe niż sobie zaplanowaliśmy. Z  jednej strony nie chcemy rezygnować z naszym zdaniem jedynego, słusznego wyboru, a z drugiej nie mamy wystarczających środków finansowych. Co możemy zrobić?

Continue reading