Kolejna ważna zmiana – odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Kolejną zmianą z zakresu prawa spadkowego jest możliwość odrzucenia spadku w imieniu małoletniego dziecka. Dotychczas, aby odrzucić spadek w imieniu małoletniego syna, czy córki, koniecznym było uzyskanie zgody sądu. Wiązało się to z dodatkowymi czynnościami, a także kosztami. Aktualna zmiana przepisów upraszcza tę drogę. Continue reading

Zmiany w dziedziczeniu – ograniczenie kręgu spadkobierców

Prezydent Andrzej Duda w dniu 4 sierpnia 2023 r. podpisał Ustawę z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczą trzech istotnych aspektów spadkowych. Continue reading

Spis inwentarza

spis inwentarza adwokat

Z chwilą śmierci spadkodawcy jego prawa i obowiązki majątkowe przechodzą na  spadkobierców ustawowych lub testamentowych. Nie zawsze mamy wiedzę jakie nieruchomości zmarły pozostawił po sobie w spadku.  Najbardziej powszechnym rozwiązaniem tego problemu jest sporządzenie spisu inwentarza. Continue reading