Brak odpowiedniego dostępu do drogi

20151115_135806

 Droga konieczna jest ustanawiana:

  1. gdy nieruchomość nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej,
  2. gdy nieruchomość wprawdzie ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej, ale jest on nieodpowiedni.

Brak dostępu wydaje się sprawą oczywistą i nie wymaga tłumaczenia. Natomiast jeżeli chodzi o „brak odpowiedniego dostępu” tu zaczynają się schody. To sąd w sprawie o ustanowienie drogi koniecznej na podstawie ustalonych okoliczności faktycznych konkretnej sprawy decyduje, czy rzeczywiście określona nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej.

Specjalnie powyżej zaakcentowałam słowo „odpowiedniego”, albowiem wbrew opinii „nie prawników”, aby domagać się ustanowienia drogi koniecznej nie musimy być całkowicie pozbawieni dostępu do drogi, ale ten dostęp musi być w jakiś sposób utrudniony (np. przebiegający przez grząski teren, stwarzający niebezpieczeństwo w ruchu drogowym, za wąski dla maszyn rolniczych).

            Sąd Najwyższy wielokrotnie starał się zdefiniować „odpowiedni dostęp”:

  • może – w szczególnie uzasadnionych wypadkach – polegać na tym, że nieruchomość ta przylega wprawdzie do drogi publicznej, jednakże przejazd tą drogą przez znaczną część roku jest utrudniony lub niemożliwy ze względu na jej zły stan techniczny (uchwała SN z dnia 14.08.1985 r., III CZP 44/85),
  • brak prawnie zagwarantowanego połączenia nieruchomości izolowanej z siecią dróg publicznych. Za taki szlak nie może być uznana droga, po której właściciel nieruchomości pozbawionej dostępu, lub inne osoby korzystające z tej nieruchomości komunikują się grzecznościowo, a nawet, gdy dostęp oparty jest na stosunku obligacyjnym z właścicielem nieruchomości są Hipotezą art. 145 k.c. jest bowiem objęty dostęp o charakterze trwałym, nie skrępowany wolą osób trzecich. (postanowienie SN z dnia 12.10.2011 r., II CSK 94/11),
  • musi obejmować komunikację z nieruchomością za pomocą samochodów, a szerzej – za pomocą pojazdów mechanicznych służących do przemieszczania się lub przewożenia towaró Oznacza to, że obecnie dojazd samochodem (pojazdem mechanicznym) powinien być co do zasady składnikiem odpowiedniego dostępu nieruchomości do drogi publicznej (uchwała SN z dnia 14.05.2014 r., III CZP 14/14),

uwaga!

nieodpowiedni dostęp do drogi publicznej, wywołany wzniesieniem budynku na całej szerokości nieruchomości, nie uzasadnia ustanowienia w postępowaniu sądowym służebności drogi koniecznej (postanowienie SN z dnia 18.09. 1998 r., III CKN 609/97).

[dropshadowbox align=”none” effect=”raised” width=”auto” height=”” background_color=”#cbeecb” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]Przeprowadzenie drogi koniecznej nastąpi z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości pozbawionej dostępu do drogi oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które ma przebiegać droga konieczna.[/dropshadowbox]

UWAGA! Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, nie może być traktowany jako porada prawna, opinia prawna. Każda sprawa jest inna i przed podjęciem działań prawnych, zaleca się konsultację z adwokatem, który uwzględni wszystkie indywidualne okoliczności danej sprawy.

UWAGA 2! Informacje i stan prawny opisany w artykule są aktualne na dzień jego sporządzenia.

Podziel się z innymi

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzy × 3 =